АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Новини
Община Дупница изгражда детски спортни площадки в селата Крайници и Червен брег по проекти
04.05.2020
Две села на територията на община Дупница ще получат финансиране от ПУДООС в рамките на Националната кампания „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2020г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. С по 10 000 лв ще бъде финансирано проектното предложение за изграждане на детски кът за спорт и отдих в село Крайници, както и село Червен брег. Община Дупница бе входирала 3 проекта, като третият бе за село Самораново, който не е одобрен. Общо входирани са 900 проекти в кампанията на общини и кметства, като одобрените са едва 232.
До 5 000 лв според регламента на кампанията ще получат по същия проект училището в село Крайници - ОУ "Христо Ботев", както и детските градини „Мечта“ и „Слънце“. В кампанията са участвали над 400 проекта от цялата страна, като одобрени са 132. Основните дейности по отношение на проектите на училища и детски градини са по създаване на еко-кътове, организиране на екологични събития, оборудване и учебни пособия и други образователни материали, средства и дейности, който са свързани с предмета на кампанията.
Проектите трябва да бъдат реализирани най-късно през есента на тази година.
Потърсете в сайта
Деловодна справка