Заповед №РД04-1115/09.11.2020 год. на Кмета на Община Дупница за удължаване на срока на валидност на сключените договори за настаняване под наем в социални жилища

Може да прочетете заповедта -> ТУК!!!