Добре дошли!
10.01.2020
Празнично шествие за 142 години от Освобожденето на Дупница

08.11.2019
ПОКАНА за пресконференция по проект

18.10.2019
Отчитаме свършената работа и очертаваме бъдещите приоритети за Дупница

14.10.2019
Програма за празника на град Дупница - 19 октомври

04.10.2019
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА ВСИЧКИ организира за 27-ми пореден път Световен ден на ходенето съвместно с Община Дупница и с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта.

20.09.2019
На официална церемония бе представен успешно реализираният проект "Подай ръка"

17.01.2020
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-64/15.01.2029 г.за отдаване под наем на 1 брой общински терен - помещение - за соматологичен кабинет, находящ се в сграда с идентификатор 65245.1.186.1.37 по КК и КР на с. Самораново

14.01.2020
Провеждане на конкурс, съгласно Заповед №РД04-26/08.01.2020 год., за продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.16.471 по КК на гр. Дупница, с площ 16 кв.м

09.01.2020
Публичен търг за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 65245.7.256 по КК и кадастралните регистри на село Самораново, община Дупница

09.12.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1312 / 03.12.2019 год. за отдаване под наем на помещение с площ 15 кв.м, с предназначение - за здравни услуги, находящо се на втори етаж в сграда - Хирургичен блок на МБАЛ "Св. Иван Рилски", гр. Дупница, ул. "Свети Георги" № 2

03.12.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1298 / 02.12.2019 год. за отдаване под наем на 2 броя общински терени - за разполагане на преместваеми търговски обекти, находящи се в ПИ 68789.20.406 по КК и КР на гр. Дупница

27.11.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1250 / 20.11.2019 г. за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, с площ от 38 кв. м /ведно с поставения в имота павилион от 18 кв. м/, находящ се в гр. Дупница, парк "Рила", петно № 4

08.01.2020
SUPPLIES CONTRACT AWARD NOTICE - 08.01.2019
SUPPLIES CONTRACT AWARD NOTICE 08.01.2019 Dupnitsa Municipality announces award notice for Local open tender - Supply of specialized terrain vehicle within Project N CB007.2.32.142  “Prezervation   and restauration of CBC ecosystems through improvement of the quality of river waters and soils”; financed by the European Union, in accordance with the rules of Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme CCI Number 2014TC16I5CB007

06.01.2020
Заповеди на директора на Областна Дирекция "Земеделие" издадени на основание чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ, ведно с одобреното споразумение по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ и карти на ползването

06.01.2020
Заповеди на директора на Областна Дирекция "Земеделие" за прекратяване на административно производство по чл. 37ж от ЗСПЗЗ

20.12.2019
Municipality of Dupnitsa is launching a tender procedure for “Conservation of the Old District Hall Building and construction of cultural Institute under project Common History and Culture - Bridge across borders, under project CB006.2.21.144 “Common History and Culture - Bridge across borders” Second call for proposals №2014TC16I5CB006, financed under the Interreg-IPA Cross-border Cooperation Republic of Bulgaria and Republic of North Macedonia”, Republic of Bulgaria, Call for tender with Ref. № CB006.2.21.144 – BL 5.1.1 – Works – 1.

18.12.2019
Община Дупница стартира изпълнението на проект „Дом и подкрепа за всяко дете“

02.12.2019
Заповед РД04-1277 / 28.11.2019 г. във връзка с набиране на наематели за социални жилища находящи се в гр. Дупница

Потърсете в сайта
Деловодна справка