Други обяви

Инструкции и указания относно прилагане на засилените мерки за опазване на общественото здраве
30.03.2020

Протокол на основание чл. 37м от ЗСПЗЗ, във връзка с изискванията на чл. 37 и ал. 4, ал. 7 и 9 от ЗСПЗЗ
25.03.2020

Заповед РД 04-336 / 20.03.2020 год. на Кмета на Община Дупница
23.03.2020

Преустройство на приемно-предавателни станции на територията на гр. Дупница
20.03.2020

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител по заместване (Началник отдел "Екология, чистота и временна заетост")
16.03.2020

Обява за информация по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: "Ферма за отглеждане на пилета в с. Крайници"
12.03.2020

Потърсете в сайта
Деловодна справка