Екология

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон на територията на община Дупница
16.07.2019

Програма за намаляване на нивата на ФПЧ-10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Дупница за периода 2019-2023 г.
11.07.2019

Потърсете в сайта
Деловодна справка