Обяви на Архитектура и градоустройство

Съобщение изх. № 92-00-297 / 11.11.2019 год. по реда на чл. 18а, ал. 10 от АПК, адресирано до: Пламен Петров, с адрес: гр. Благоевград, обл. Благоевград
11.11.2019

Съобщение № 91-00-205 / 08.11.2019 год.
11.11.2019

Съобщение № 91-00- 203/ 04.11.2019 год.
07.11.2019

Съобщение № 91-00- 202/ 01.11.2019 год.
07.11.2019

Съобщение № 91-00-201 / 01.11.2019 год. адресирано до Анета Единакова
07.11.2019

Обявление на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, относно Заповед № РД 04-1159 / 01.11.2019 год.
04.11.2019

Потърсете в сайта
Деловодна справка