Новини

Обявен е прием за потребители по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Дупница"
12.08.2019

Летни училища помагат на първокласници от уязвими групи
15.07.2019

Община Дупница стартира проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Дупница"
17.06.2019

Отпуснати стипендии и финансово стимулиране по наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Дупница
17.05.2019

Дупница ще изпълнява проект за трансгранично сътрудничество със сръбската Община Търговище за 590 754,61 евро
17.05.2019

644 деца са получили подкрепа за 2 г. чрез проекта „Алтернатива за ранно детско развитие”
30.04.2019

Потърсете в сайта
Деловодна справка