Други обяви
Съобщение за постъпило заявление от Управителя на "Никстар груп" ЕООД, за промяна в параметрите на разрешително за водовземане от подземни води, издадено от БД ЗБР-Благоевград
29.10.2019
Може да прочетете съобщението -> ТУК!!!
Потърсете в сайта
Деловодна справка