Решение № 115 от 28.05.2020 г. на КАС

Дата на публикуване: 16.06.2020 09:52
Решение № 115/28.05.2020 г., по Адм. дело № 21/2020 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което обявява за нищожна Наредбата за пожарната безопасност на територията на Община Дупница, приета с Решение № 25 по Протокол № 2/23.02.2018 год. на Общински съвет Дупница.

Пълният текст на Решение № 115/28.05.2020 г. на КАС, може да видите ТУК

Потърсете в сайта