Анкета "Детски градини"

Дата на публикуване: 26.10.2021 15:24
Уважаеми родители, във връзка с настъпили промени в Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ се предвижда въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца от учебната 2023/2024 г.
При изразено желание от страна на родителите и възможност от страна на общината задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца може да се въведе и преди този срок. Включването на 4-годишните в задължително образование носи своите предимства, като безплатни познавателни книжки и дневна такса от 1.70 лв. за територията на Община Дупница.
В тази връзка се обръщаме към Вас със следния въпрос: Тук

Потърсете в сайта