Сесии на ОС


27.09.2023
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1 и ал.3, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4  от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам IX – то извънредно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 18.09.2023 год. /понеделник/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                           ПРОЕКТ!      Д...

17.07.2023
      П О К А Н А     УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1 и ал.3, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4  от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам VIII – то извънредно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 20.07.2023 год. /четвъртък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница,...

23.06.2023
                                                   П О К А Н А     УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1 и ал.3, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4  от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам VII – то редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 30.06.2023 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община...

16.06.2023
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1 и ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4  от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам VI – то редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 23.06.2023 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при...

21.04.2023
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1 и ал.3, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4  от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам IV – то редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 28.04.2023 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                         ПРОЕКТ!    Д...

28.03.2023
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1 и ал.3, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4  от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам III – то редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 31.03.2023 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                        ПРОЕКТ!        Д Н...

Потърсете в сайта