Сесии на ОС


18.11.2022
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1 и ал.3, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4  от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам XII – то редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 25.11.2022 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                        ПРОЕКТ!    Д Н...

26.10.2022
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1 и ал.3, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4  от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам XI – то редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 28.10.2022 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                           ПРОЕКТ!      Д...

27.09.2022
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1 и ал.3, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4  от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам IX – то редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 30.09.2022 год. /петък/, от 12.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                           ПРОЕКТ!        Д...

12.07.2022
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1 и ал.3, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4  от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам VIII – то редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 15.07.2022 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                           ПРОЕКТ!    ...

20.05.2022
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1 и ал.3, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4  от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам VI – то редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 27.05.2022 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                          ПРОЕКТ!        Д Н...

29.04.2022
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1 и ал.3, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4  от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам V – то редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 29.04.2022 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                          ПРОЕКТ!        Д Н...

Потърсете в сайта