Сесии на ОС


20.05.2022
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1 и ал.3, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4  от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам VI – то редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 27.05.2022 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                          ПРОЕКТ!        Д Н...

29.04.2022
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1 и ал.3, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4  от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам V – то редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 29.04.2022 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                          ПРОЕКТ!        Д Н...

29.04.2022
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал. 1, ал. 3 и ал. 7, чл. 45 ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам IV – то извънредно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 19.04.2022 год. /вторник/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при...

12.04.2022
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал. 1, ал. 3 и ал. 7, чл. 45 ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам IV – то извънредно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 19.04.2022 год. /вторник/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при...

21.03.2022
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам III редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 25.03.2022 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                           ПРОЕКТ!    ...

18.02.2022
УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,     На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1 и ал.3, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам II редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 25.02.2022 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница,...

Потърсете в сайта