Сесии на ОС


24.01.2022
УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,     На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1 и ал.3, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам I редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 28.01.2022 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница,...

13.12.2021
УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,     На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1 и ал.3, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам XIV редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 17.12.2021 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница,...

06.12.2021
      П О К А Н А   УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,    На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1 и ал.3, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам XIII редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 26.11.2021 год. /петък/, от 10.00 часа,...

08.11.2021
УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,     На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1 и ал.3, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам XII редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 29.10.2021 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница,...

13.10.2021
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал. 1, ал. 3 и ал. 7, чл. 45 ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам XI – то извънредно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 19.10.2021 год. /вторник/, от 10.00 часа, в ОДТ „Невена Коканова“, община Дупница, при следния:                                                                                                                          ПРОЕКТ!          ...

24.09.2021
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам X редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 01.10.2021 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                           ПРОЕКТ!  ...

Потърсете в сайта