Сесии на ОС


16.04.2021
УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1 и ал.3, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам IV редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 23.04.2021 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница,...

23.03.2021
УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1 и ал.3, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам III редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 26.03.2021 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница,...

19.02.2021
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам II редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 26.02.2021 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                        ...

26.01.2021
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам I редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 29.01.2021 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                          ПРОЕКТ!   ...

11.12.2020
УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1 и ал.3, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам ХI редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 18.12.2020 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница,...

20.11.2020
УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1 и ал.3, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам Х редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 27.11.2020 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница,...

Потърсете в сайта