Обнародвани съдебни решения


16.06.2020
Решение № 97/16.03.2020 г., по Адм. дело № 595/2019 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което отменя разпоредбите на чл.32, т.5, т.5.1 и т.5.2 от Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на община Дупница, приета с решение № 101 по Протокол № 4/19.04.2013 г. на ОбС - Дупница.Пълният текст на Решение № 97/16.03.2020 г....

16.06.2020
Решение № 115/28.05.2020 г., по Адм. дело № 21/2020 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което обявява за нищожна Наредбата за пожарната безопасност на територията на Община Дупница, приета с Решение № 25 по Протокол № 2/23.02.2018 год. на Общински съвет Дупница.Пълният текст на Решение № 115/28.05.2020 г. на КАС, може да видите ТУК

23.01.2020
Решение № 328/19.12.2019 г., по Адм. дело № 379/2019 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което отменя като незаконосъобразно разпоредбите на чл. 8, чл. 29, ал.1 и чл. 31, ал. 1 в частта относно думите "събиране и транспортиране", както и разпоредбите на  чл. 27, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 в частта относно думата "събиране" от Наредбата за управление на отпадъците на територията...

27.12.2019
Решение № 222/15.12.2017 г., по Адм. дело № 244/2017 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което отменя т. 44 от Тарифа /Списък с видовете услуги и цени за тях/ към Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на Община Дупница.Пълният текст на Решение № 222/15.12.2017 г., може да видите ТУК

23.12.2019
Решение № 290/26.11.2019 г., по Адм. дело № 384/2019 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което обявява за нищожни разпоредби на Наредбата за обществения ред и опазване на общинските  и други имоти за общо ползване на територията на Община Дупница, както следва: на чл. 18, т.14 от относно израза "...кучета", на чл.19, ал.1 и ал.2 и на чл. 38, ал.3 от Наредбата.Пълният текст...

27.08.2019
Решение № 221/15.12.2017 г., по Адм. дело № 243/2017 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което отменя чл. 50, ал.1 от Наредбаа за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Дупница, приета с Решение № 132 от 14.12.2006 г. по протокол № 20 от 14.12.2006 г. на Общински съвет - Дупница.Пълният текст на Решение № 221/15.12.2017...

Потърсете в сайта