Обяви на Общински Съвет
02.12.2021
ОБЯВЛЕНИЕ         С настоящото обявление уведомяваме кандидатите за съдебни заседатели за  Окръжен съд  Кюстендил,  че с Решение №  215 от 26.11.2021 г. по Протокол 13 от 26.11.2021 г. Общински съвет Дупница е удължил  до 21 декември 2021г. срока, в който кандидатите за съдебни заседатели в Окръжен съд-Кюстендил за мандат 2021-2025г., да подават в деловодството на Общински съвет-Дупница документите, определени в Решение №183/24.09.2021г., прието по Протокол №9/24.09.2021г.на Общински...
Потърсете в сайта