АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Добре дошли!
12.05.2020
Поздравление от инж.Методи Чимев по случай 12 май - Световен ден на сестринството
Скъпи професионалисти по здравни грижи, Позволете ми  най-искрено да Ви поздравя по случай 12-ти май - Световен ден на сестринството! На този ден ние засвидетелстваме нашата признателност към Вас и Вашия труд. Този празник носи надежда, светлина и вяра в бъдещето. Сърдечно Ви поздравявам за неуморната работа, хуманност и професионализъм!Нека бъдат леки и изпълнени с положителни емоции работните Ви дни, нека старанията Ви бъдат високо оценени с уважение и обич от страна на Вашите пациенти!В личен план, Ви желая здраве, семейно щастие и благополучие. Честит празник!  

04.05.2020
Община Дупница изгражда детски спортни площадки в селата Крайници и Червен брег по проекти
Две села на територията на община Дупница ще получат финансиране от ПУДООС в рамките на Националната кампания „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2020г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. С по 10 000 лв ще бъде финансирано проектното предложение за изграждане на детски кът за спорт и отдих в село Крайници, както и село Червен брег. Община Дупница бе входирала 3 проекта, като третият бе за село Самораново, който не е одобрен. Общо входирани са 900 проекти в кампанията на общини и кметства, като одобрените са едва 232.До 5 000 лв според регламента на кампанията ще получат по...

04.05.2020
Информация относно финансовото състояние на Община Дупница за първите 4 месеца на тази година
Информация относно финансовото състояние на Община Дупница с оглед на предстоящата сесия на Общински съвет. Изготвен е сравнителен анализ на приходите към 30.04.2020 спрямо тези от миналата година. „3,048 млн. лева са постъпленията в общинския бюджет за първото 4-месечие на годината. За сравнение, за същия период на миналата година, постъпленията са били 3,055 млн. лева. В цифрово изражение, сумата е съизмерима със същия период за миналата 2019 година. За да бъдем коректни обаче, трябва да отбележим, че това е заради повишението на местните данъци и такси от тази година, които знаете, че не бяха коригирани повече от 10 години. Реално, спад...

04.05.2020
Разрешено е спортуването в Парк Рила и Градска градина от днес, пускат се вендинг-апаратите от 6 май
За времето от 9,30 до 20,30 часа се разрешават посещенията на Парк "Рила" и "Градска градина" за лица, упражняващи индивидуални спортове на открито. Задължително е спазването на дистанция от най-малко 2,5 метра между отделните спортуващи, се казва в заповедта на кмета на Община Дупница инж.Методи Чимев. Разрешението за спортуване на открито влиза още от днес в сила.С друга своя заповед, но в сила от 6 май се разрешава ползването на вендинг-машини на територията на общината. Собствениците им са задължени да дезинфекцират, както и да спазват всички противоепидемични мерки.

27.04.2020
Парк "Рила" и "Градска градина" ще бъдат "отворени" от сряда, започва и обезпаразитяване на града срещу кърлежи
От сряда ще бъдат отворени Парк "Рила" и Градска градина в Дупница за посещение на граждани, съгласно заповедта на здравния министър. От Община Дупница днес направиха на място оглед на двата района, за да бъдат взети необходимите мерки, които са описани в заповедта. Подготовката на двете места за отдих вече върви, косят се тревните пощи, а утре започва дезинфекция на алейните площи с препарат. От обяд пък ще започне и третиране на тревните площи срещу кърлежи и насекоми, след което ще се продължи в целия град."Ще бъдат обособени вход и изход на Парк "Рила", както и в Градска градина, които...

23.04.2020
На работна среща с институциите, уточнен бе графикът за пропускане в поликлиниката на Дупница
Поредна работна среща във връзка със ситуацията в община Дупница организира кметът инж.Методи Чимев. Основната тема бе да се осъществи организация по режима на пропускане във връзка с детските консултации и задължителни имунизации в поликлиниката на града, с оглед заповедта на здравния министър. На срещата присъства д-р Райна Сапаревска от РЗИ, д-р Крум Бонев-медицински директор в МБАЛ "Св.Иван Рилски", Началникът на РУ-Дупница Борислав Динев, д-р Силвия Стефанова зам.председател на Районна колегия на БЛС-Кюстендил и д-р Бойко Полянов-началник на ЦСМП- Дупница. "Една от причините за срещата бе, че тази сутрин пред поликлиниката се забеляза много сериозно движение от хора и родители...

23.06.2020
ровеждане на търг с явно наддаване, съгласно Заповед РД 04-602/15.06.2020 год., за продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.17.86.5.5 по КК на град Дупница със застроена площ 28.60 кв.м.
Може да прочетете обявлението -> ТУК

23.06.2020
Провеждане на търг с явно наддаване, съгласно Заповед РД 04-603/15.06.2020 год., за продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.17.86.5.4 по КК на град Дупница със застроена площ 28.60 кв.м.
Може да прочетете обявлението -> ТУК

16.06.2020
Провеждане на публичен търг с явно наддаване открит със Заповед №РД-04-589/11.06.2020 год. за отдаване под наем на 1 /един/ брой общински поземлен имот находящ се в землището на град Дупница

01.06.2020
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № 04-536/27.05.2020 год. за отдаване под наем на помещение №2 с площ 54.40 кв. м, от която: основно помещение със застроена площ 51.00 кв. м и санитарен възел със застроена площ 3.40 кв. м с предназначение - за търговска дейност, находящо се в с. Яхиново, ул. Христо Ботев №46

01.06.2020
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № 04-538/27.05.2020 год. за отдаване под наем на помещение №3 с площ 53.00 кв. м, от която: основно помещение със застроена площ 48.50 кв. м и санитарен възел със застроена площ 4.50 кв. м с предназначение - за търговска дейност, находящо се в с. Яхиново, ул. Христо Ботев №46

01.06.2020
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № 04-534/27.05.2020 год. за отдаване под наем на помещение №1 с площ 55.50 кв. м, с предназначение - за търговска дейност, находящо се в с. Яхиново, ул. Христо Ботев №46

01.07.2020
Инвестиционно предложение за изграждане на "Паркинг и обществено-обслужващи сгради", землище с. Яхиново

25.06.2020
Публично обявяване на съобщение, за откриване на процедура за изменение на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир "Дяково" с цел производство на електроенергия посредством ВЕЦ "Яхиново"

16.06.2020
Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител (Главен експерт "Енергетик")

16.06.2020
Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител (Началник отдел "Устройство на територията")

27.05.2020
Инвестиционно предложение "Преустройство на съществуваща сграда в независима микропивоварна на "ХОПСКОЧ"ООД"

22.05.2020
Инвестиционно предложение за "Изграждане на инсталация за производство на стандартизирано модифицирано гориво от отпадъци /RDF/"

Потърсете в сайта
Деловодна справка