АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Добре дошли!
29.09.2020
Община Дупница се присъединява към инициативата Световен ден на ходенето

09.09.2020
Община Дупница изгражда нова детска площадка в кв.Бешика на мястото на стара
17 084,30 лв ще струва на община Дупница изграждането на детска площадка в района на старите жилища в кв.Бешика. Старата площадка вече е с демонтирани съоръжения и се подготвя за пълното й преобразяване. Ще бъде поставена ударопоглъщаща настилка, кошчета за отпадъци, пейките ще бъдат подменени, монтирани ще бъдат люлка, пружинна клатушка, комбинирано детско съоръжение и детско конче, а детския кът отделен с ограда. "Очакваме ударопоглъщащата настилка да пристигне в рамките на 3-4 дни, а следващата седмица и съоръженията. В рамките на 23-24 септември, детската площадка ще бъде готова. Съоръженията бяха стари, ремонтираха се всяка година, така че по-добрият вариант бе...

03.08.2020
Летни училища помагат на първокласници от уязвими групи и по време на пандемията

12.05.2020
Поздравление от инж.Методи Чимев по случай 12 май - Световен ден на сестринството
Скъпи професионалисти по здравни грижи, Позволете ми  най-искрено да Ви поздравя по случай 12-ти май - Световен ден на сестринството! На този ден ние засвидетелстваме нашата признателност към Вас и Вашия труд. Този празник носи надежда, светлина и вяра в бъдещето. Сърдечно Ви поздравявам за неуморната работа, хуманност и професионализъм!Нека бъдат леки и изпълнени с положителни емоции работните Ви дни, нека старанията Ви бъдат високо оценени с уважение и обич от страна на Вашите пациенти!В личен план, Ви желая здраве, семейно щастие и благополучие. Честит празник!  

04.05.2020
Община Дупница изгражда детски спортни площадки в селата Крайници и Червен брег по проекти
Две села на територията на община Дупница ще получат финансиране от ПУДООС в рамките на Националната кампания „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2020г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. С по 10 000 лв ще бъде финансирано проектното предложение за изграждане на детски кът за спорт и отдих в село Крайници, както и село Червен брег. Община Дупница бе входирала 3 проекта, като третият бе за село Самораново, който не е одобрен. Общо входирани са 900 проекти в кампанията на общини и кметства, като одобрените са едва 232.До 5 000 лв според регламента на кампанията ще получат по...

04.05.2020
Разрешено е спортуването в Парк Рила и Градска градина от днес, пускат се вендинг-апаратите от 6 май
За времето от 9,30 до 20,30 часа се разрешават посещенията на Парк "Рила" и "Градска градина" за лица, упражняващи индивидуални спортове на открито. Задължително е спазването на дистанция от най-малко 2,5 метра между отделните спортуващи, се казва в заповедта на кмета на Община Дупница инж.Методи Чимев. Разрешението за спортуване на открито влиза още от днес в сила.С друга своя заповед, но в сила от 6 май се разрешава ползването на вендинг-машини на територията на общината. Собствениците им са задължени да дезинфекцират, както и да спазват всички противоепидемични мерки.

26.08.2020
Провеждане на публичен търг с явно наддаване открит със Заповед №РД-04-828/24.08.2020 год. за отдаване под наем на 14 /четиринадесет/ броя общински поземлени имота находящи се в землището на град Дупница, област Кюстендил

25.08.2020
Провеждане на публичен търг с явно наддаване открит със Заповед №РД-04-829/24.08.2020 год. за отдаване под наем на 2 /два/ броя общински поземлени имота находящи се в землището на село Блатино, община Дупница, област Кюстендил

25.08.2020
Провеждане на конкурс съгласно Заповед №РД04-832/24.08.2020 год. за отдаване под наем на част от поземлен имот с идентификатор 68789.19.393 по КК на гр. Дупница, представляващ терен - за разполагане на преместваем търговски обект, находящ се в кв. 225, гр. Дупница, ж.к. "Бистрица"

21.08.2020
Провеждане на търг с явно наддаване, съгласно Заповед №РД 810 / 13.08.2020 год., за продажба на Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII -255, квартал 30 по регулационния план на с. Баланово

10.08.2020
Провеждане на търг с явно наддаване, съгласно Заповед №РД 04-739/24.07.2020 год., за продажба на Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III - 109, в квартал 11 по РП на село Кременик, Община Дупница, с площ 1482 кв.м

10.08.2020
Провеждане на търг с явно наддаване, съгласно Заповед №РД 04-737/24.07.2020 год., за продажба на поземлен имот 68789.610.218 по КК на град Дупница, с площ 656 кв.м

25.09.2020
Инвестиционно преложение за изграждане на "Таблетен цех №4" на Балканфарма - Дупница АД

24.09.2020
Заповед №РД-04-942 / 24.09.2020 год. на Кмета на Община Дупница относно провеждането на Гроздоберна кампания в населените места в Община Дупница

16.09.2020
Уведомление за ИП "Изграждане на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от опаковки и производствени неопасни отпадъци, като хартия и картон, пластмаса, стъкло и др. опаковки, находяща се в с. Джерман, м. "Алачица""

09.09.2020
Обява до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно намерение на Община Дупница

11.08.2020
Заповед № РД-07-58/05.08.2020 г. на директора на ОДЗ - Кюстендил за определяне на комисии за сключване на споразумения между собственици и/или ползватели на масиви на територията на Община Дупница за стопанската 20/21 година

07.08.2020
Инвестиционно предложение: "Промяна на предназначение на скадови помещения - УПИ XXIII, кв. 14 по РП с. Дяково в цех за производство на сладолед"

Потърсете в сайта
Деловодна справка