УСЛУГИ

Дата на публикуване: 22.11.2011 11:52

 Информация за предоставяните услуги от Община Дупница

Предоставяните услуги са разделени в групи изброени по-долу.
За всяка предлагана услуга са изброени необходимите документи за изпълнението и,  съответните цени и срокове за изпълнение.


Начин на предоставяне и заплащане:
1. На гише в центъра за административно обслужване на община Дупница пл.Свобода 1, партер.

Подава се заявление (лично или чрез упълномощен представител) окомплектовано с необходимите документи, заплаща се на касата на общината съответната такса, услугата се извършва за съответния срок, документа се получава лично или чрез упълномощения представител на гише в центъра за административно обслужване.


2. През електронна поща - без използуване на електронни средства за идентификация

Заявлението със всички необходими документи, приложения и сканирано копие на платежния документ (ако има такъв) се изпраща на admin_dupnitsa@dupnitsa.bg 
Заплащането се извършва по два начина:

  • на гише при получаване на документа в центъра за административно обслужване
  • чрез банков превод на сметка с IBAN BG26UNCR70008421757076 BIC UNCRBGSF

Услугата се изпълнява за съответния срок.
Получаването става лично или чрез упълномощен представител на в центъра за административно обслужване

3. През електронна поща - с използване на КЕП

Заявлението със всички необходими документи, приложения и сканирано копие на платежния документ (ако има такъв) се изпраща на admin_dupnitsa@dupnitsa.bg, като или писмото се подписва с КЕП, или всеки от приложените документи предварително трябва да бъдат подписани с КЕП.
Плащането се извършва по банков път и платежното се прилага към заявлението по-горе.
Получаването може да стане на гише като хартиен документ или на електронна поща, ако е постъпило плащане.

4. През Системата за сигурно електронно връчване


Потърсете в сайта