ОБРАЗОВАНИЕ - КОНТАКТИ

Дата на публикуване: 24.04.2018 12:20

Контакти:

Община Дупница,  площад  „Свобода” №1

Ценка Стоянова – началник на отдел „Култура, образование, спорт и младежки дейности”

етаж 3, стая 51, тел. 0701/59266, 0879523496

 

Вероника Иванова – главен специалист „Образование”

етаж 3, стая 51, тел. 0701/59238

 

e-mail: prosveta_dupnitsa@abv.bg

Потърсете в сайта