Бюджет 2022

Дата на публикуване: 30.11.2022 16:35
Заповед за публично обсъждане на Бюджет 2022 г

Дата на публикуване 28.02.2022 г.
 Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет към 31.01.2022 г.

Дата на публикуване 18.03.2022 г.
 Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Проект за капиталови разходи и текущи ремонти за 2022 год.

Дата на публикуване 21.03.2022 г.
 Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДУПНИЦА ЗА 2022 ГОДИНА


Дата на публикуване 31.03.2022 г.
 Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет към 28.02.2022 г.
Разчет за финансиране на капиталовите разходи план/отчет за периода: 2022 Февруари

Дата на публикуване 29.04.2022 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"
Приет общински бюджет за 2022 г.
Отчет към 31.03.2022 г.
Отчет за финнасиране на Капиталови разходи за Март 2022 г.
Отчет РМС326 - Ковид и хуманит. помощ Украйна

Дата на публикуване 31.05.2022 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"
Отчет към 30.04.2022 г.
Отчет за финансиране на Капиталови разходи за Април 2022 г.

Дата на публикуване 30.06.2022 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"
Отчет към 31.05.2022 г.
Отчет за финансиране на Капиталови разходи за Май 2022 г.

Дата на публикуване 28.07.2022 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"
Отчет към 30.06.2022 г.
Отчет за финансиране на Капиталови разходи за Юни 2022 г.

Дата на публикуване 31.08.2022 г.
 Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"
Отчет към 31.07.2022 г.
Отчет за финансиране на Капиталови разходи за Юли 2022
г.

Дата на публикуване 30.09.2022 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"
Отчет към 31.08.2022 г.
Отчет за финансиране на Капиталови разходи за Август 2022
 г.  

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ - план/отчет за периода: 2022 Септември
Дата на публикуване 31.10.2022 г Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА за периода 01.1.2022 г.- 30.9.2022 г.
Дата на публикуване 31.10.2022 г Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

ЗАПОВЕД  РД 04-1508./31.10.2022г. на Кмета на Община Дупница за изготяне на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза 2023-2025г. и бюджета на Община Дупница за 2023г.
Дата на публикуване 01.11.2022 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Дата на публикуване 30.11.2022 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ план/отчет за периода: 2022 Октомври
Дата на публикуване 30.11.2022 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА за периода от 01.1.2022 г до. 30.11.2022 г.
Дата на публикуване 30.12.2022 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА за периода от 01.1.2022 г до. 31.12.2022 г.
Д О К Л А Д по отчета за касово изпълнение на бюджета на община Дупница към 31.12.2022 г.
Дата на публикуване 28.02.2023 г.
 Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ план/отчет за периода: 2022 Декември
Дата на публикуване 28.02.2023 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"Наименование Брой тегления
Обясн.-Доклад-м.12.2022 (1).pdf 25 Изтегли документ с име "Обясн.-Доклад-м.12.2022 (1).pdf"
Отчет към 31.12.2022.pdf 560 Изтегли документ с име "Отчет към 31.12.2022.pdf"
КР отчет към 31.12.2022.pdf 530 Изтегли документ с име "КР отчет към 31.12.2022.pdf"
ОТЧЕТ към 30.11.2022.pdf 619 Изтегли документ с име "ОТЧЕТ към 30.11.2022.pdf"
Месечен отчет КР за м.10.2022.pdf 1351 Изтегли документ с име "Месечен отчет КР за м.10.2022.pdf"
Месечен отчет КР за м.10.2022.pdf 612 Изтегли документ с име "Месечен отчет КР за м.10.2022.pdf"
Месечен отчет към 31.10.2022.pdf 971 Изтегли документ с име "Месечен отчет към 31.10.2022.pdf"
Месечен отчет към 31.10.2022.pdf 1183 Изтегли документ с име "Месечен отчет към 31.10.2022.pdf"
Отчет към 30.09.2022.pdf 1387 Изтегли документ с име "Отчет към 30.09.2022.pdf"
Месечен отчет КР за 09.2022 г.pdf 1121 Изтегли документ с име "Месечен отчет КР за 09.2022 г.pdf"
Заповед за комисия Бюджет 2023 г.01112022.pdf 1171 Изтегли документ с име "Заповед за комисия Бюджет 2023 г.01112022.pdf"
Отчет към 31.08.2022 г..pdf 1760 Изтегли документ с име "Отчет към 31.08.2022 г..pdf"
КР Месечен отчет за 08.2022.pdf 1512 Изтегли документ с име "КР Месечен отчет за 08.2022.pdf"
КР отчет за Юли 2022.pdf 1248 Изтегли документ с име "КР отчет за Юли 2022.pdf"
Отчет към 31.07.2022 г.pdf 1447 Изтегли документ с име "Отчет към 31.07.2022 г.pdf"
КР Месечен отчет за м.06.2022.pdf 1448 Изтегли документ с име "КР Месечен отчет за м.06.2022.pdf"
Отчет към 30.06.2022.pdf 2472 Изтегли документ с име "Отчет към 30.06.2022.pdf"
КР отчет към 31.05.2022.pdf 2079 Изтегли документ с име "КР отчет към 31.05.2022.pdf"
Отчет към 31.05.2022.pdf 1935 Изтегли документ с име "Отчет към 31.05.2022.pdf"
КР отчет за 2022 Април.pdf 1713 Изтегли документ с име "КР отчет за 2022 Април.pdf"
Отчет към 30.04.2022.pdf 2254 Изтегли документ с име "Отчет към 30.04.2022.pdf"
Отчет към 31.03.2022.pdf 2145 Изтегли документ с име "Отчет към 31.03.2022.pdf"
Отчет РМС326-Ковид и хуманит. помощ Украйна.pdf 2519 Изтегли документ с име "Отчет РМС326-Ковид и хуманит. помощ Украйна.pdf"
Бюджет_2022_6003.pdf 2727 Изтегли документ с име "Бюджет_2022_6003.pdf"
КР - отчет за 2022 Март 6003.pdf 1915 Изтегли документ с име "КР - отчет за 2022 Март 6003.pdf"
КР Месечен отчет за 2022 Февруари.pdf 2390 Изтегли документ с име "КР Месечен отчет за 2022 Февруари.pdf"
Отчет към 28.02.2022 г.pdf 2723 Изтегли документ с име "Отчет към 28.02.2022 г.pdf"
Инфобюджет2022.pdf 3326 Изтегли документ с име "Инфобюджет2022.pdf"
Проект за капиталови разходи и текущи ремонти за 2022 г (1).pdf 1769 Изтегли документ с име "Проект за капиталови разходи и текущи ремонти за 2022 г (1).pdf"
Заповед за публично обсъждане на Бюджет 2022 г.15032022.pdf 1393 Изтегли документ с име "Заповед за публично обсъждане на Бюджет 2022 г.15032022.pdf"
Отчет към 31.01.2022.pdf 2166 Изтегли документ с име "Отчет към 31.01.2022.pdf"

Потърсете в сайта