Новини


19.04.2021
Детски градини: 1 учителка, положителна за Ковид и 3 карантинирани . 28  деца са поставени под карантина. Училища: 1 учител и 2 ученици, поставен под карантина. В държавно делегираните социални услуги, предоставяни на територията на Община Дупница  няма нови регистрирани случаи на болни или карантинирани служители. Общински предприятия: Няма нови регистрирани случаи на болни или карантинирани служители. През триажен кабинет преминалите лица са, както следва: 16.04.2021г.- 56, положителни проби са налице при 14 от...

16.04.2021
Детски градини: 1 учителка, положителна за Ковид и 2 карантинирани . 30  деца са поставени под карантина. Училища: Четири ученици, поставен под карантина. В държавно делегираните социални услуги, предоставяни на територията на Община Дупница  няма нови регистрирани случаи на болни или карантинирани служители. Общински предприятия: Няма нови регистрирани случаи на болни или карантинирани служители. През триажен кабинет преминалите лица за  15.04.2021г са 40. Положителни проби са налице при 18 от тях. 26  лица са...

15.04.2021
Детски градини: Няма служители, положителни за Ковид . Три  деца са поставени под карантина. Училища: Четири ученици, поставен под карантина. В държавно делегираните социални услуги, предоставяни на територията на Община Дупница  няма нови регистрирани случаи на болни или карантинирани служители. Общински предприятия: Няма нови регистрирани случаи на болни или карантинирани служители. През триажен кабинет преминалите лица за  14.04.2021г  са-  56. Положителни проби са налице при 14 от тях. 23  лица са на домашно-лечение на...

14.04.2021
Общинското предприятие "ЧПТОП" търси да назначи на постоянен трудов договор техник-озеленител във връзка с дейностите на територията на града и селата. Изискванията към длъжността са минимум средно образование, свързано с дейности по поддържане и развитие на зелената система в общината и да има познания и опит в сферата на озеленяване и благоустройство. Документи се подават всеки работен ден в деловодството на общинска администрация до 29.04.2021 год....

14.04.2021
Комисията от Община Дупница, която трябваше да направи оглед на всички детски и спортни площадки на територията на града и селата приключи работа и изготви доклад до кмета инж.Методи Чимев за състоянията им. 62 са проверените обекти и направени констатации за предприемане на действия по ремонти. "Разпоредено е от инж.Чимев да започнем необходимите действия. В повечето случаи се касае за умишлено увреждане най-вече на пейките...

14.04.2021
Детски градини: Няма служители, положителни за Ковид . Две  деца са поставени под карантина. Училища: Един  учител, положителен за Ковид и един учител, поставен под карантина. В държавно делегираните социални услуги, предоставяни на територията на Община Дупница  няма нови регистрирани случаи на болни или карантинирани служители. В ЦСРИД- едно дете е поставено под карантина. Общински предприятия: ОП“Паркинги и гаражи“- 1 карантиниран служител. Домашен социален патронаж- 1 карантиниран служител. През триажен кабинет преминалите лица за ...

Потърсете в сайта