АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Еднократно финансово подпомагане
да се качи Инструкция за отпускане на средства за еднократна финансова помощ на граждани от община Дупница, приета с Решение № 100/26.06.2008 г. на ОбС Дупница.
Потърсете в сайта
Деловодна справка