Анкета за бизнеса и Анкета за набиране на проектни идеи

Дата на публикуване: 01.10.2020 14:07
Уважаеми съграждани,
За да направим стратегическия документ за развитие на община Дупница през следващите 7 години максимално отговарящ на Вашите нужди и очаквания, Ви молим да отделите няколко минути и дадете идея за приоритетни проекти, които биха направили общината по-добро място за живот и бизнес.
Не се притеснявайте, ако не можете да отговорите на всички въпроси, може да пропуснете тези, за които нямате информация.

Анкета за набиране на проектни идеи


Новите стратегически документи за регионално развитие имат фокус върху насърчаване на икономическата активност на местно ниво, като се цели да бъдат заложени мерки в отделните документи, включително и в Плановете за интегрирано развитие на общината, които ще допринесат за развитието на бизнеса и общинската привлекателност като добро място за инвестиране.
Ето защо ще бъдем благодарни, ако споделите вижданията си относно подобряване на бизнес климата в община Дупница и привличане на нови инвеститори.
Настоящото анкетно проучване ще бъде последвано от работна среща на ръководството на община Дупница и представители на бизнеса.

Анкета за бизнеса

Благодарим за отделенето време! Вашето мнение има значение!

Потърсете в сайта