АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Решения на ОбС

Решения от № 80 до № 111 от 17.07.2020 г.
24.07.2020

Решения от № 65 до № 79 от 26.06.2020 г.
06.07.2020

Решения от № 41 до № 64 от 05.05.2020 г.
13.05.2020

Решения от № 30 до № 40 от 28.02.2020 г.
06.03.2020

Решение № 29 от 07.02.2020 г.
14.02.2020

Решения от № 1 до № 28 от 31.01.2020 г.
07.02.2020

Потърсете в сайта
Деловодна справка