АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Обяви и съобщения от МДТ

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК ОТ 23.09.2020г.
23.09.2020
СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК: Публикувано на: 23 септември 2020г./сряда/,  валидно до: 07 октомври 2020г., 23:00ч./сряда/

Потърсете в сайта
Деловодна справка