Решение № 97 от 16.03.2020 г. на КАС

Дата на публикуване: 16.06.2020 09:58
Решение № 97/16.03.2020 г., по Адм. дело № 595/2019 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което отменя разпоредбите на чл.32, т.5, т.5.1 и т.5.2 от Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на община Дупница, приета с решение № 101 по Протокол № 4/19.04.2013 г. на ОбС - Дупница.

Пълният текст на Решение № 97/16.03.2020 г. на КАС, може да видите ТУК

Потърсете в сайта