АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Други обяви
Публично обявяване на съобщение, за откриване на процедура за изменение на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир "Дяково" с цел производство на електроенергия посредством ВЕЦ "Яхиново"
25.06.2020
Потърсете в сайта
Деловодна справка