АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Други обяви
Инвестиционно предложение за изграждане на "Паркинг и обществено-обслужващи сгради", землище с. Яхиново
01.07.2020
Може да прочетете обявата -> ТУК!!!
Потърсете в сайта
Деловодна справка