АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Други обяви
Инвестиционно предложение: "Изграждане на Търговска сграда"
10.07.2020
Може да прочетете съобщението -> ТУК!!!
Потърсете в сайта
Деловодна справка