АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Други обяви
Заповед № РД-07-58/05.08.2020 г. на директора на ОДЗ - Кюстендил за определяне на комисии за сключване на споразумения между собственици и/или ползватели на масиви на територията на Община Дупница за стопанската 20/21 година
11.08.2020
Може да прочетете заповедта -> ТУК!!!
Потърсете в сайта
Деловодна справка