АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Други обяви
Становище на Фонд за устойчиви градове относно необходимостта от комбинирана подкрепа и размер на безвъзмезданта финансова помощ за осигуряване на финансова жизнеспособност на проект: "Преустройство и смяна на предназначение на Младежки дом в Градски исторически музей - гр. Дупница"
06.08.2020
Може да прочетете повече -> ТУК!!!
Потърсете в сайта
Деловодна справка