Летни училища помагат на първокласници от уязвими групи и по време на пандемията