АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Други обяви
Обява до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно намерение на Община Дупница
09.09.2020
Може да прочетете повече -> ТУК!!!
Потърсете в сайта
Деловодна справка