АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Други обяви
Заповед №РД-04-942 / 24.09.2020 год. на Кмета на Община Дупница относно провеждането на Гроздоберна кампания в населените места в Община Дупница
24.09.2020
Може да прочетете повече -> ТУК!!!
Потърсете в сайта
Деловодна справка