АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Други обяви
Инвестиционно предложение по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, мярка 8 "Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите", подмярка 8.1 "Залесяване и подръжка"
02.10.2020
Може да прочетете повече -> ТУК!!!
Потърсете в сайта
Деловодна справка