АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Други обяви
Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води
05.10.2020
Може да прочетете повече -> ТУК!!!
Потърсете в сайта
Деловодна справка