АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Други обяви
Заповеди на директора на Областна Дирекция "Земеделие" за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи за стопанската 2020/2021 година
14.10.2020
Заповед № РД-04-184 / 30.09.2020 г. за землището на с. Баланово
Заповед № РД-04-185 / 30.09.2020 г. за землището на с. Бистрица
Заповед № РД-04-186 / 30.09.2020 г. за землището на с. Блатино
Заповед № РД-04-187 / 30.09.2020 г. за землището на с. Делян
Заповед № РД-04-188 / 30.09.2020 г. за землището на гр. Дупница
Заповед № РД-04-189 / 30.09.2020 г. за землището на с. Дяково
Заповед № РД-04-190 / 30.09.2020 г. за землището на с. Кременик
Заповед № РД-04-191 / 30.09.2020 г. за землището на с. Пиперево
Заповед № РД-04-192 / 30.09.2020 г. за землището на с. Палатово
Заповед № РД-04-193 / 30.09.2020 г. за землището на с. Самораново
Заповед № РД-04-194 / 30.09.2020 г. за землището на с. Тополница
Заповед № РД-04-195 / 30.09.2020 г. за землището на с. Червен брег
Заповед № РД-04-196 / 30.09.2020 г. за землището на с. Яхиново
Заповед № РД-04-197 / 30.09.2020 г. за землището на с. Крайници
Заповед № РД-04-204 / 30.09.2020 г. за землището на с. Крайни дол
Заповед № РД-04-205 / 30.09.2020 г. за землището на с. Джерман
Заповед № РД-04-206 / 30.09.2020 г. за землището на с. Грамаде
Потърсете в сайта
Деловодна справка