План за действие на общинските концесии за 2020 - 2023 година /приет с решение № 119/ 25.09.2020 г. на Общински съвет Дупница/