Провеждане на търг с явно наддаване, съгласно Заповед №РД 04-1055/26.10.2020 год., за продажба на Поземлен имот 68789.16.94 по кадастрална карта на гр. Дупница

Може да прочетете повече -> ТУК!!!