Инвестиционно предложение "Преобразуване на общински имоти, м. "Елез дере", гр. Дупница, в площадка за временно съхранение, сортиране и претоварване на генерираните битови отпадъци oт територията на Община Дупница"

Може да прочетете обявата -> ТУК!!!