Заповед №РД-07-58/05.08.2020 год. на Директора на Областна дирекция "Земеделие", гр. Кюстендил

Може да прочетете заповедта -> ТУК!!!