Деца от уязвими групи получават социални услуги още 1 година

Деца от уязвими групи получават социални услуги още 1 година