Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2020 г. /доп. с Решения №№ 147, 149, 151, 154, 155 и № 159 / 27.11.2020 г. на Общински съвет Дупница/


Наименование Брой тегления
PROGRAMA_OS_2020_6.pdf 20 Изтегли