Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Дупница за 2021 година /приета с Решение № 166 / 18.12.2020 год. на Общински съвет Дупница/


Наименование Брой тегления
Progr_chitalishta_2021 g.pdf 16 Изтегли