Заповеди № РД-04-289 / 30.12.2020 г., № РД-04-290 / 30.12.2020 г., № РД-04-291 / 30.12.2020 г. и № РД-04-297 / 30.12.2020 г. за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади на директора на Областна Дирекция "Земеделие"

Заповед № РД-04-289 / 30.12.2020 г. за землището на с. Крайници
Заповед № РД-04-290 / 30.12.2020 г. за землището на гр. Дупница
Заповед № РД-04-291 / 30.12.2020 г. за землището на с. Бистрица
Заповед № РД-04-297 / 30.12.2020 г. за землището на с. Топлоница