Подобряване дейността чрез закупуване на нова селскостопанска техника, както и доставка и монтаж на поточна линия за първична поготовка на селскостопанска продукция за продажба в ПИ с идентификатор 39339.507.9, съгласно КК и КР на с.Крайници, общ.Дупница, обл.Кюстендил.

Дата на публикуване: 10.09.2021 11:49

Наименование Брой тегления
saitt.pdf 2 Изтегли документ с име "saitt.pdf"

Потърсете в сайта