СЪОБЩЕНИЕ № 91-00-121/29.09.2021 год.

Дата на публикуване: 29.09.2021 15:35

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

№ 91-00-121/29.09.2021 год.

 

 

ДО

МАРИЯ ЛУИС НОРИЕГА КАБИБИ

С. ДЕБЕЛТ

 

ДО

АНА НОРИЕГА

ГР. ПЕРНИК

 

ДО

СИМЕОН СИМЕОНОВ

ГР. ДУПНИЦА

 

ДО

БЛАГОЙ СИМЕОНОВ

ГР. ДУПНИЦА

 

ДО

ВАСИЛКА ЦАНЕВА

ГР. БУРГАС

 

ДО

СВЕТЛАНА КОСТОВА

ГР. ДУПНИЦА

 

ДО

ТОДОРКА ЕВТИМОВА

ГР. ДЕБЕЛЕЦ

 

ДО

ЗЛАТИНА БОРИСОВА

ГР. ДЕБЕЛЕЦ

 

ДО

МИЛЕН МЕТОДИЕВ

ГР. ДЕБЕЛЕЦ

 

ДО

АННА СЕРАФИМОВА

С.МАЛО СЕЛО

 

ДО

ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ

ГР. ВАРНА

 

ДО

МАРИЯ - БАЙЕР

ГР. ВАРНА

 

ДО

ИВАН ТОКЕВ

ГР. СОФИЯ

 

ДО

РОЗА БИКОВА

ГР. СОФИЯ

 

ДО

ДАМЯНКА БОРСУЧКА

ГР. СОФИЯ

 

ДО

ЕЛЕНКА ШАНГАЛОВА

ГР. ДУПНИЦА

 

 

ДО

ДРАГАН ШАНГАЛОВ

ГР. ДУПНИЦА

 

ДО

ИРИНА КРУМОВА

ГР. СОФИЯ

 

ДО

КРИСТИНА ЙОТОВА

ГР. СОФИЯ

 

ДО

МИХАИЛ НИКОЛОВ

ГР. ДУПНИЦА

 

ДО

ИВАНКА ТРЕНДАФИЛОВА

ГР. ДУПНИЦА

 

ДО

СТОИЛ СТОИЛОВ

ГР. СОФИЯ

 

ДО

ВИКТОРИЯ ПЕПЕЛДЖИЙСКА

ГР. ДУПНИЦА

 

 

ДО

ЕЛЕНА ПЕПЕЛДЖИЙСКА

ГР. ДУПНИЦА

 

ДО

ИВА СИМЕОНОВА

ГР. ДУПНИЦА

 

ДО

ЖИВКА ЗАХАРИНОВА

ГР. ДУПНИЦА

 

ДО

ЙОРДАН КРЪСТЕВ

ГР. ДУПНИЦА

 

ДО

БОРИСЛАВ КРЪСТЕВ

ГР. ДУПНИЦА

 

ДО

ЙОРДАНКА КОЛЕВА

ГР. БОБОВ ДОЛ

 

 

 

 

 

 

 

ДО

ЛЮДМИЛА НИКОЛОВА

ГР. СОФИЯ

 

ДО

БОЯН БОЯНОВ

ГР. СОФИЯ

 

ДО

ЕМИЛ БОЯНОВ

ГР. СОФИЯ

 

ДО

НИКОЛИНА ШОТЕВА

С. ПЕТРОВО

 

ДО

СПАС МАНЧЕВ

ГР. ДУПНИЦА

 

ДО

ГEНЧО ВАСИЛЕВ

ГР. ДУПНИЦА

 

ДО

ТАТЯНА ВАСИЛЕВА

ГР. ДУПНИЦА

 

ДО

ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА

ГР. ДУПНИЦА

 

ДО

ЦВЕТА СТОЯНОВА

ГР. КОСТИНБРОД

 

 

 

Община Дупница по реда на § 4 от ДР на ЗУТ, предвид обстоятелството, че лицата:

 

 1. Мария Луис Нориега -Кабиби с постоянен адрес: с. Дебелт, не е потърсила Обявление с изх. № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D1WP O;
 2. Ана Нориега с постоянен адрес: гр. Перник не е потърсила Обявление с изх. № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D1W2 1;
 3. Симеон Симеонов с постоянен адрес: гр. Дупница, не е потърсил Обявление с изх. № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D1W0 Z;
 4. Благой Симеонов с постоянен адрес: гр. Дупница, не е потърсил Обявление с изх. № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D1VZ X;
 5. Василка Цанева с постоянен адрес гр. Бургас, не е потърсила Обявление с изх. № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D1WQ P;
 6. Светлана Костова с постоянен адрес гр. Дупница, не е получила лично Обявление с изх. № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D1WC B;
 7. Тодорка Евтимова, с постоянен адрес гр. Дебелец, не е получила лично Обявление с изх. № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D1WМ L;
 8. Златина Борисова, с постоянен адрес гр. Дебелец, не е получила лично Обявление с изх. № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D1WN M;
 9. Милен Методиев с постоянен адрес гр. Дебелец, не е получил лично Обявление с изх. № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D1WO N;
 10. Анна Серафимова с постоянен адрес с.Мало село, не е получила лично Обявление с изх. № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D1WT S;
 11. Венцислав Йорданов с постоянен адрес гр. Варна, не е потърсил Обявление с изх. № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D1XG G;
 12. Мария– Байер с постоянен адрес гр. Варна, не е потърсила Обявление с изх. № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D1XF F;
 13. Иван Токев с постоянен адрес гр. София, не е получил лично Обявление с изх. № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D1WF E;
 14. Роза Бикова с постоянен адрес гр. София, не е потълсила Обявление с изх. № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D1WG F;
 15. Дамянка Борсучка, с постоянен адрес гр. София, не е потърсила Обявление с изх. № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D1Y6 7;
 16. Еленка Шангалова, с постоянен адрес гр. Дупница, не е потърсила Обявление с изх. № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D1Y3 4;
 17. Драган Шангалов, с постоянен адрес гр. Дупница, не е потърсил Обявление с изх. № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D1Y1 2;
 18. Ирина Крумова, с постоянен адрес гр. София, не е потърсила Обявление с изх. № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D1Y0 1;
 19. Кристина Йотова, с постоянен адрес гр. София, не е потърсила Обявление с изх. № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D1XZ Z;
 20. Михаил Николов, с постоянен адрес гр. Дупница, не е потърсил Обявление с изх. № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D1XL L;
 21. Иванка Трендафилова, с постоянен адрес гр. Дупница, не е потърсила Обявление с изх. № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D1XX X;
 22. Стоил Стоилов, с постоянен адрес гр. София, не е получил лично Обявление с изх. № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D1XW W;
 23. Виктория Пепелджийска, с постоянен адрес гр. Дупница, не е получила лично Обявление с изх. № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D1XU U;
 24. Елена Пепелджийска, с постоянен адрес гр. Дупница, не е получила лично Обявление с изх. № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D1XТ Т;
 25. Ива Симеонова, с постоянен адрес гр. Дупница, не е получила лично Обявление с изх.   № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D1XR R;
 26. Живка Захаринова, с постоянен адрес гр. Дупница, не е получила лично Обявление с изх.  № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D1XQ Q;
 27. Йордан Кръстев, с постоянен адрес общ. Дупница не е потърсил Обявление с изх. № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D1XО О;
 28. Борислав Кръстев, с постоянен адрес общ. Дупница, не е потърсил Обявление с изх. № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D1XP P;
 29. Йорданка Колева, с постоянен адрес гр. Бобов дол, не е потърсила  Обявление с изх. № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D2Q1 V;
 30. Людмила - Николова, с постоянен адрес гр. София, не е потърсила Обявление с изх. № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D2PY R;
 31. Боян Боянов, с постоянен адрес гр. София, не е потърсила  Обявление с изх. № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D2PX Q;
 32. Емил Боянов, с постоянен адрес гр. София, не е потърсила  Обявление с изх. № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D2PW P;
 33. Николина Шотева, с постоянен адрес с. Петрово, не е получила лично Обявление с изх. № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D2PV O;
 34. Спас Манчев, с постоянен адрес гр. Дупница, не е потърсила Обявление с изх. № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D2PU N;
 35. Гeнчо Василев, с постоянен адрес гр. Дупница, не е потърсил Обявление с изх. № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D2PТ М;
 36. Татяна Василева, с постоянен адрес гр. Дупница, не е потърсила Обявление с изх. № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D2PS L;
 37. Цветанка Христова, с постоянен адрес гр. Дупница, не е потърсила Обявление с изх. № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D2PQ J;
 38. Цвета Стоянова, с постоянен адрес гр. Костинброд, не е получила лично Обявление с изх. № 92-00-112/16.06.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00D3NA  2;

 

СЪОБЩАВА, че в Дирекция „Устройство на територията и строителството” в Община Дупница е внесен за процедиране Проект за подробен устройствен план (ПУП)-План за застрояване (ПЗ)  в обхват: поземлен имот с идентификатор № 55230.9.81  по  Кадастралната  карта  на  с.Палатово, одобрена със Заповед  № РД-18-998/24.04.2018 година  на  ИД на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.10.2020г., предвиждащ установяване на  териториално – устройствена зона по чл.23, т. 1  от Наредба  Nо 7 за правила и нормативи за устройство  на  отделните  видове  територии  и  устройствени  зони, от разновидност „чисто производствена”, означена като „Пч”, с показатели за застрояване по чл.24, ал.3, както  следва: Височина /Етажност/ - до 15м; Плътност  на  застрояване – Ппл – 50,00 % ÷ 80,00 %; Интензивност  на  застрояване – Кинт. – 1,0 ÷ 2,5; Минимална  озеленена  площ – 20,00 % ÷ 40,00 %  за устройване на фотоволтаична централа, с ново предназначение  на имота «за производство и пренос на електроенергия».

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от обявяването и получаването на настоящето обявление, заинтересуваните собственици могат да прегледат проекта и ако имат основание да направят писмени възражения и искания по него до Дирекция “Устройство на територията и строителството” при Община Дупница.  

Със съдържанието на проекта може да се запознаете в стая № 8,  ет. 1, в сградата на Община Дупница.

 Копие от настоящото съобщение да бъде поставено  на таблото за съобщения, както и да се обяви в официалния сайт на Община Дупница.

          

 

Потърсете в сайта