Инвестиционно предложение за изграждане : "ИзгражданеПроизводствени сгради за месодобив и преработка на “червено месо” в поземлен имот с идентификатор 87727.27.131, местност “Полето, с. Яхиново, община Дупница, област Кюстендил”, с възложител “БЕЛГРУП 1”ООД

Дата на публикуване: 01.10.2021 09:36

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

До заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,

 

 

ОБЩИНА ДУПНИЦА

 

 

СЪОБЩАВА

 

 

На засегнатото население, че има постъпила Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на :

 

 “Производствени сгради за месодобив и преработка на “червено месо” в поземлен имот с идентификатор 87727.27.131, местност “Полето, с. Яхиново, община Дупница, област Кюстендил”, с възложител  “БЕЛГРУП 1”ООД

 

 

Информацията е обществено достъпна в Община Дупница, ет.2, ст.45 – отдел “Екология, чистота и ВЗ”

 

 

 

Становища, предложения, мнения и възражения се подават в деловодството на общинска администрация – гр. Дупница на адрес: пл.”Свобода” № 1.

Потърсете в сайта