Решение № 9 от 17.01.2022 г. на КАС

Дата на публикуване: 02.03.2022 09:54
Решение № 9/17.01.2022 г., по Адм. дело № 371/2021 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което отменя разпоредбата на чл.16, ал.1-3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение № 20 по Протокол № 3/20.12.2019 г. и изм. с решение № 146 по Протокол № 9/19.11.2022 г. на ОбС - Дупница.

Пълният текст на Решение № 9/17.01.2022 г. на КАС, може да видите ТУК

Наименование Брой тегления
Reshenie_9_KAC.pdf 66 Изтегли документ с име "Reshenie_9_KAC.pdf"

Потърсете в сайта