Съобщение за откриване на процедура за изменение на разрешително №01430008/26.03.2009 г. за водовземане от повърхностен воден обект - язовир "Дяково"

Дата на публикуване: 09.06.2022 12:10

Наименование Брой тегления
Съобщение.pdf 17 Изтегли документ с име "Съобщение.pdf"

Потърсете в сайта