Инвестиционно предолжение: Преобразуване на общински имоти в площадка за временно съхранение и претоварване на генерираните битови отпадъци от територията на община Дупница

Дата на публикуване: 22.06.2022 09:55

О Б Я В А

До заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003, изм. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020г.)

 

ОБЩИНА ДУПНИЦА

гр. Дупница, площад „Свобода“№1

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Преобразуване на общински имоти с идентификатори номера 68789.334.34; 68789.334.35 и 68789.334.36, находящи се в м. „Елез Дере“, гр. Дупница в площадка за временно съхранение и претоварване на генерираните битови отпадъци от територията на община Дупница“.

 

За контакти: Десислава Борисова-н-к отдел „Екология, чистота и ВЗ“, тел. 0701/5 92 27, admin_dupnitsa@dupnitsa.bg

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-София, на адрес: бул.”Цар Борис III” №136, ет.10

Приложение:

  1. Информация по Приложение№ 5 към чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Наименование Брой тегления
Приложение.pdf 5 Изтегли документ с име "Приложение.pdf"

Потърсете в сайта