Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в процедурата за падбор на персонал за Център за ранно детско развитие - гр. Дупница за длъжността „логопед“ по Проект „Алтернатива за ранно детско развитие”

Дата на публикуване: 28.09.2022 10:10

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

 в процедурата за падбор на персонал

за Център за ранно детско развитие - гр. Дупница

за длъжността „логопед“

 по Проект „Алтернатива за ранно детско развитие”

по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P0001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

 

 

  1. Допуснати до събеседване:

 

Вх. номер

Трите имена

Мотиви

 

1.

94-З-116/ 27.09.2022 г.

Зорница Георгиева Тодорова

Отговаря на изискванията за предварителен подбор по документи

 

 

 

  1. Неопуснати до събеседване кандидати няма.

 

 

    

    Събеседването с допуснатия кандидат ще се проведе в Панорамната зала на Общинска администрация Дупница, пл. „Свобода” № 1, на 30.09.2022 год. от 10,30 часа.

Потърсете в сайта