10.06.2021
            Община Дупница бе одобрена по проект „Патронажна грижа   +  в община Дупница” - № BG05M9OP001-6.002-0157, на стойност 439 772,49 лв., по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-6.002 „Патронажна грижа +”,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна...

07.06.2021
Европа Директно отвори врати в град Дупница на 2 юни. Програмата включваше посещение на центъра, изпълнение на оперния певец Томас Томов, родом от града и викторина с младежи от местни училища. На събитието присъстваха и специални гости – г-н Цветан Кюланов, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, г-жа Олга Китанова – зам. кмет на община Дупница и г-жа Любов Панайотова, директор на „Европейски...

28.05.2021
Детски градини: Няма  деца, положителни за Ковид 19, две  са поставени под карантина. Няма  служители, положителни или карантинирани за Ковид 19. Училища: Няма положителни или карантинирани ученици и учители. В държавно делегираните социални услуги, предоставяни на територията на Община Дупница няма регистрирани случаи на болни или карантинирани служители или потребители. Общински предприятия: Няма нови регистрирани случаи на болни или карантинирани служители. През триажен кабинет преминалите лица за  27.05.2021г. са 18. Няма положителни проби....

26.05.2021
Община Дупница обяви поръчката за избор на изпълнител за ремонт и реставрация на Часовниковата кула, която е и символ на града. 106 226,92 евро е прогнозната стойност на заложените дейности, а крайният срок за подаване на документи е 27 юли тази година. На 03.08.2021 г. ще бъдат отворени постъпилите оферти. Община Дупница е водещ партньор по проект CB00 6.2.21.150 „Устойчиво използване на културното наследство в Дупница...

26.05.2021
Министерство на здравеопазването е осигурило ваксина за имунизации срещу Covid 19 на желаещите от туристическия бранш. Налични са всички видове ваксини: иРНК и векторни – Пфайзер, Модерна, Астра Зенека и Янсен /която е еднодозова/.За целта да се изпратят списъци в РЗИ Кюстендил с всички желаещи за имунизация, свързани с туристическия бранш. Списъкът да съдържа 3 имена, ЕГН, адрес, месторабота, телефон за връзка и предпочитан вид...

26.05.2021
Община Дупница обявява прием на заявления за кандидатстване по Фонд за подкрепа на местни инициативи. Желаещите може да кандидатстват до 17.00 часа на 25.06.2021 година със заявление по образец. Формуляра е достъпен на интернет страницата ТУК, както и в деловодството на Община Дупница.

02.06.2021
ОБЯВЛЕНИЕ            На основание Заповед №РД 04-743/20.05.2021 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница   ОБЯВЯВА   Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Самостоятелен обект...

02.06.2021
ОБЯВЛЕНИЕ            На основание Заповед №РД 04-741/20.05.2021 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница   ОБЯВЯВА   Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Урегулиран поземлен...

02.06.2021
ОБЯВЛЕНИЕ             На основание Заповед № РД 04-742/20.05.2021 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница  ОБЯВЯВА   Публично оповестен конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС -Дупница, за продажба на: Поземлен имот № 68789.603.405 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 година на Изпълнителния...

11.06.2021
Tender procedure for Small scale construction works in Dupnica - House „St.Dimitriov - Marek“  Ref. № CB006.2.21.072 – BL 5.1. Works_1   The Historical museum – Dupnitsa intends to award a work contract for Small scale construction works in Dupnitsa - House „St.Dimitriov - Marek“ under project № CB006.2.21.072 “LIGHT FROM THE PAST“, financed under the Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme between Republic of Bulgaria and Republic of...


10.06.2021
            Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-6.002-0157 по проект „Патронажна грижа   +  в община Дупница”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-6.002 „Патронажна грижа +”,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Дупница „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:   ОБЯВА за провеждане на подбор на персонал за  предоставяне на мобилни-интегрирани здравно-социални услуги (Патронажна...


08.06.2021
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати  в процедурата за падбор на персонал за Център за ранно детско развитие - гр. Дупница за длъжността „логопед“  по Проект „Алтернатива за ранно детско развитие” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P0001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.     Допуснати до събеседване:   № Вх. номер Трите имена Мотиви   1. 94-С-471/ 01.06.2021 г. Спаска Ангелова Паликарска Отговаря...