АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Добре дошли!
12.05.2020
Поздравление от инж.Методи Чимев по случай 12 май - Световен ден на сестринството
Скъпи професионалисти по здравни грижи, Позволете ми  най-искрено да Ви поздравя по случай 12-ти май - Световен ден на сестринството! На този ден ние засвидетелстваме нашата признателност към Вас и Вашия труд. Този празник носи надежда, светлина и вяра в бъдещето. Сърдечно Ви поздравявам за неуморната работа, хуманност и професионализъм!Нека бъдат леки и изпълнени с положителни емоции работните Ви дни, нека старанията Ви бъдат високо оценени с уважение и обич от страна на Вашите пациенти!В личен план, Ви желая здраве, семейно щастие и благополучие. Честит празник!  

04.05.2020
Община Дупница изгражда детски спортни площадки в селата Крайници и Червен брег по проекти
Две села на територията на община Дупница ще получат финансиране от ПУДООС в рамките на Националната кампания „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2020г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. С по 10 000 лв ще бъде финансирано проектното предложение за изграждане на детски кът за спорт и отдих в село Крайници, както и село Червен брег. Община Дупница бе входирала 3 проекта, като третият бе за село Самораново, който не е одобрен. Общо входирани са 900 проекти в кампанията на общини и кметства, като одобрените са едва 232.До 5 000 лв според регламента на кампанията ще получат по...

04.05.2020
Информация относно финансовото състояние на Община Дупница за първите 4 месеца на тази година
Информация относно финансовото състояние на Община Дупница с оглед на предстоящата сесия на Общински съвет. Изготвен е сравнителен анализ на приходите към 30.04.2020 спрямо тези от миналата година. „3,048 млн. лева са постъпленията в общинския бюджет за първото 4-месечие на годината. За сравнение, за същия период на миналата година, постъпленията са били 3,055 млн. лева. В цифрово изражение, сумата е съизмерима със същия период за миналата 2019 година. За да бъдем коректни обаче, трябва да отбележим, че това е заради повишението на местните данъци и такси от тази година, които знаете, че не бяха коригирани повече от 10 години. Реално, спад...

04.05.2020
Разрешено е спортуването в Парк Рила и Градска градина от днес, пускат се вендинг-апаратите от 6 май
За времето от 9,30 до 20,30 часа се разрешават посещенията на Парк "Рила" и "Градска градина" за лица, упражняващи индивидуални спортове на открито. Задължително е спазването на дистанция от най-малко 2,5 метра между отделните спортуващи, се казва в заповедта на кмета на Община Дупница инж.Методи Чимев. Разрешението за спортуване на открито влиза още от днес в сила.С друга своя заповед, но в сила от 6 май се разрешава ползването на вендинг-машини на територията на общината. Собствениците им са задължени да дезинфекцират, както и да спазват всички противоепидемични мерки.

27.04.2020
Парк "Рила" и "Градска градина" ще бъдат "отворени" от сряда, започва и обезпаразитяване на града срещу кърлежи
От сряда ще бъдат отворени Парк "Рила" и Градска градина в Дупница за посещение на граждани, съгласно заповедта на здравния министър. От Община Дупница днес направиха на място оглед на двата района, за да бъдат взети необходимите мерки, които са описани в заповедта. Подготовката на двете места за отдих вече върви, косят се тревните пощи, а утре започва дезинфекция на алейните площи с препарат. От обяд пък ще започне и третиране на тревните площи срещу кърлежи и насекоми, след което ще се продължи в целия град."Ще бъдат обособени вход и изход на Парк "Рила", както и в Градска градина, които...

23.04.2020
На работна среща с институциите, уточнен бе графикът за пропускане в поликлиниката на Дупница
Поредна работна среща във връзка със ситуацията в община Дупница организира кметът инж.Методи Чимев. Основната тема бе да се осъществи организация по режима на пропускане във връзка с детските консултации и задължителни имунизации в поликлиниката на града, с оглед заповедта на здравния министър. На срещата присъства д-р Райна Сапаревска от РЗИ, д-р Крум Бонев-медицински директор в МБАЛ "Св.Иван Рилски", Началникът на РУ-Дупница Борислав Динев, д-р Силвия Стефанова зам.председател на Районна колегия на БЛС-Кюстендил и д-р Бойко Полянов-началник на ЦСМП- Дупница. "Една от причините за срещата бе, че тази сутрин пред поликлиниката се забеляза много сериозно движение от хора и родители...

10.08.2020
Провеждане на търг с явно наддаване, съгласно Заповед №РД 04-737/24.07.2020 год., за продажба на поземлен имот 68789.610.218 по КК на град Дупница, с площ 656 кв.м

10.08.2020
Провеждане на търг с явно наддаване, съгласно Заповед №РД 04-739/24.07.2020 год., за продажба на Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III - 109, в квартал 11 по РП на село Кременик, Община Дупница, с площ 1482 кв.м

10.08.2020
Провеждане на търг с явно наддаване, съгласно Заповед №РД 04-736/24.07.2020 год., за продажба на поземлен имот 68789.602.10 по КК на град Дупница, с площ 1159 кв.м

23.06.2020
ровеждане на търг с явно наддаване, съгласно Заповед РД 04-602/15.06.2020 год., за продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.17.86.5.5 по КК на град Дупница със застроена площ 28.60 кв.м.
Може да прочетете обявлението -> ТУК

23.06.2020
Провеждане на търг с явно наддаване, съгласно Заповед РД 04-603/15.06.2020 год., за продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.17.86.5.4 по КК на град Дупница със застроена площ 28.60 кв.м.
Може да прочетете обявлението -> ТУК

16.06.2020
Провеждане на публичен търг с явно наддаване открит със Заповед №РД-04-589/11.06.2020 год. за отдаване под наем на 1 /един/ брой общински поземлен имот находящ се в землището на град Дупница

10.07.2020
Инвестиционно предложение: "Изграждане на Търговска сграда"

08.07.2020
Обявление относно събиране и/или обезвреждане на компоненти от ИУМПС

06.07.2020
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Директор” на детска градина „СЛЪНЦЕ”, град Дупница

06.07.2020
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

01.07.2020
Инвестиционно предложение за изграждане на "Паркинг и обществено-обслужващи сгради", землище с. Яхиново

25.06.2020
Публично обявяване на съобщение, за откриване на процедура за изменение на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир "Дяково" с цел производство на електроенергия посредством ВЕЦ "Яхиново"

Потърсете в сайта
Деловодна справка